AÇIKLAMA..!

Mürekkebin aktığı yerde kan durur.


Dünya, içinde sevinci barındırdığından daha çok hüznü, neşeyi barındırdığından daha çok acıyı, paylaşmayı barındırdığından daha çok düşmanlığı ve barışı barındırdığından daha çok savaşı taşımıştır sinesinde.


Bugün gelinen nokta da, maalesef önceki durduğumuz duraklardan farklı değildir. Ve evet yarın da farklı olmayacaktır.


Sanatçılar -her ne kadar sanatçı müsveddeleri tarafından bu isim kirletilse de- bir toplumun vicdanı olmuştur asırlardır. Eserleriyle insan medeniyetinin daima ileri gitmesini, barışın ve kardeşliğin, cömertliğin ve sevginin dünyaya hâkim olmasını amaç edinmişlerdir.


Beyaz Mürekkep olarak vicdanımızı sızlatan bu yaşananlar karşısında biz sıramızı savdık diyerek kafamızı kuma gömemez, yazsak da önüne geçemiyoruz diye ümitsizliğe düşemezdik. Zira bir neslin ıslahının kötülerin imhasıyla değil yeni neslin eğitim ve terbiyesiyle olduğunun bilincindeyiz. Daima ümitvâr olma prensibiyle başımız dik ve kalemlerimiz keskin bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz.


Bu ayki çalışmalarımızı “Ukrayna Özel” sayısı olarak derledik. Kundaktaki bebeklerin ölümüne gayrimüslim diye “biz” sessiz kalamazdık. Ayrıca kaleme aldığımız yazılar vasıtasıyla bugüne kadar yüreğimize düşen ateşin bir nebze de olsa anlaşılacağını ve hissedileceğini ümit ediyoruz.

Tefekkür ve teslimiyetle kalmanız dileğiyle…


Beyaz Mürekkep